Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát

Internetový obchod: www.cubeprotect.cz
Společnost: CUBEprotect s.r.o.
Adresa: Tůmovka 102, 27502 Předboj

E-mailová adresa: info@cubeprotect.cz
Telefonní číslo: +420 777 628 889

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*):
• Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
• Číslo objednávky:
• Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
• Jméno a příjmení spotřebitele:
• Adresa spotřebitele:
• Email:
• Telefon:

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

(podpis)
______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.